Program „Original Play” jest programem profilaktycznym, korekcyjnym i strategicznym, skierowanym na produktywne zmiany, rozwój i zdrowie. Wykorzystuje moc pierwotnej zabawy w aktywizowaniu naturalnych mechanizmów rozwoju i zdrowia. „Original Play”® jest procesem psychologicznym i fizjologicznym. Jest połączeniem aspektów poznawczych, emocjonalnych, uczuciowych oraz sensoryczno- motorycznych w procesie uczenia się. Jest procesem, który jedynie poprzez praktykę może zostać zrozumiany i rozwinięty.
Korzyści „Original Play” zawierają:
  • Zwiększenie poczucia własnej wartości, emocjonalnej elastyczności, i zdolności akceptacji różnic.
  • Redukcję lęków, stresu, zachowań obronnych.
  • Zdolność wykraczania w myśleniu poza schemat rywalizacji.
  • Uaktywnienie wzorca dobroci w relacjach międzyludzkich.
  • Rozwój poczucia przynależności.
  • Zmniejszenie poziomu agresji i podatności na zranienia emocjonalne.
  •  Aktywizację sensoryki (odczuć dotykowych), poprawę kondycji i aktywności fizycznej.
  • Zwiększenie zakresu ruchu, usprawnienie motoryki małej i dużej, poczucia równowagi, elastyczności.
  • Poprawę funkcjonowania układu immunologicznego, krwionośnego i endokrynnego.
  • Wzrost plastyczności mózgu.

Facebook